BasiaBasia – krem z orzechów laskowych

27.00 

Duże ilości w magazynie

Darmowa dostawa od 125 zł

SKU: BBL Kategoria:

Opis

Ch­cie­li­śmy tyl­ko Pań­stwu przy­po­mnieć, że świat jest pięk­ny. Mu­si­my tyl­ko umieć kie­ro­wać na­szą uwa­gę na war­to­ścio­we rze­czy. Za­tem spró­buj­cie Pań­stwo na­sze­go ma­sła z orze­chów la­sko­wych. Wy­twa­rza­my je w ma­łych par­tiach (to dla­te­go, aby w Wa­szych do­mach by­ło ono za­wsze świe­że!), ale za to ze spo­rej ilo­ści orze­chów, tak ok 231 w każ­dym sło­icz­ku. Moż­na je spo­żyć sa­me­mu (jak nikt nie wi­dzi gdy jesz, wte­dy ka­lo­rie się nie li­czą) lub ze zna­jo­my­mi (nie­ste­ty 677 kca­l/100g). I pa­mię­taj­my – le­piej jeść ma­sło orze­cho­we niż nie!

Gramatura: 210 gram Składniki: orzechy laskowe prażone blanszowane 100%

Informacja dla alergików: może zawierać orzeszki ziemne, sezam, migdały oraz inne orzechy.

Informacje dodatkowe

Waga 0.39 kg

BasiaBasia – krem z orzechów laskowych

27.00 

Duże ilości w magazynie

Darmowa dostawa od 115 zł

SKU: BBL Kategoria:

Opis

Ch­cie­li­śmy tyl­ko Pań­stwu przy­po­mnieć, że świat jest pięk­ny. Mu­si­my tyl­ko umieć kie­ro­wać na­szą uwa­gę na war­to­ścio­we rze­czy. Za­tem spró­buj­cie Pań­stwo na­sze­go ma­sła z orze­chów la­sko­wych. Wy­twa­rza­my je w ma­łych par­tiach (to dla­te­go, aby w Wa­szych do­mach by­ło ono za­wsze świe­że!), ale za to ze spo­rej ilo­ści orze­chów, tak ok 231 w każ­dym sło­icz­ku. Moż­na je spo­żyć sa­me­mu (jak nikt nie wi­dzi gdy jesz, wte­dy ka­lo­rie się nie li­czą) lub ze zna­jo­my­mi (nie­ste­ty 677 kca­l/100g). I pa­mię­taj­my – le­piej jeść ma­sło orze­cho­we niż nie!

Gramatura: 210 gram Składniki: orzechy laskowe prażone blanszowane 100%

Informacja dla alergików: może zawierać orzeszki ziemne, sezam, migdały oraz inne orzechy.

Informacje dodatkowe

Waga 0.39 kg