Chę­t­nie na­­wią­­że­­my wspó­ł­pra­­cę ze skle­­pa­­mi i od­bio­r­ca­­mi hu­r­to­­wy­­mi.
W tym ce­­lu pro­­si­­my o ko­n­takt ma­­i­lo­­wy (al­pi­@al­pi­sma­ki.pl)