Sklepy, w których jesteśmy dostępni (wy­bra­ne skle­py tyl­ko w War­sza­wie i oko­li­cy)

Ur­sy­nów:

 • Sklep Owo­ce Wa­rzy­wa (al. KEN 11)
 • Piekarnia Grzybki (al. KEN 11)
 • Ja­rzyn­ka (ul. Wą­wo­zo­wa 6 lok 3C)
 • Skle­pik Wa­rzy­wa i Owo­ce (ul. Wą­wo­zo­wa 2/25)
 • Ch­le­bu­lo (ul. Wą­wo­zo­wa 2/1C)
 • Pie­cu­lo (ul. De­re­nio­wa 2B/214)

Mo­ko­tó­w/Słu­żew:

 • Sło­necz­ne wa­rzy­wa (ul. Ma­da­liń­skie­go 49/51/21)
 • Dę­bo­wy Dym (ul. Obrzeż­na 1 F)
 • Vi­ta Mar­ket (ul. Pejzażowa 2/1)
 • Zdro­wy Skład (ul. Pu­ław­ska 138)
 • Sklep Ko­ope­ra­ty­wy Do­brze (al. Niepodległości 88 lok 22)
 • Spiżarnia Marcina (Centrum Handlowe LAND ul. Wałbrzyska 11/budynek B lokal 013)
 • Owoce & Warzywa (ul. Kazimierzowska 9)
 • Piekarnia Aromat (ul. Puławska 24A)

Śród­mie­ście­/Po­wi­śle:

 • Sklep Ko­ope­ra­ty­wy Do­brze (ul. An­der­sa 27)
 • Sklep Trawa (Hala Mirowska)
 • Chat­ka Zdro­wia (ul. Dzi­ka 4/8)
 • Owoce & Warzywa (ul. Rozbrat 22/24, ul. Browarna 6)
 • Pie­kar­nia So­pli­co­wo (ul. Lud­na 3 lok 3)
 • Piekarnia Aromat (ul. Sienna 39, ul. Koszykowa 53, ul. Hoża 42)

Wi­la­nów:

 • Dę­bo­wy Dym (al. Rze­czy­po­spo­li­tej 10)
 • Się Je (ul. Sar­mac­ka 6/U5)
 • Eco Chef (ul. Sar­mac­ka 22)

Ocho­ta:

 • Zdro­wy Skład (ul. Gró­jec­ka 42 A)
 • Stokrotka (ul. Włodarzewska 83, ul. Włodarzewska 55a, ul. Lirowa 26/10U)
 • Owoce & Warzywa (ul. Filtrowa 81)

Po­łu­dnio­we oko­li­ce War­sza­wy:

 • Tro­pem Sma­ków (ul. Sto­łecz­na 14, Pia­secz­no)
 • Źró­dła Sma­ku (ul. Sło­wi­cza 1H,G, My­sia­dło)
 • Ch­le­bak (ul. Wi­la­now­ska 15, Jó­ze­fo­sław)
 • De­li­ka­te­sy Ewa Wi­ta (ul. Goł­kow­ska 66 B, Goł­ków)

Bie­la­ny:

 • Piekarnia Put­ka (ul. Rey­mon­ta 12)
 • Pie­kar­nia Pi­woń­scy (ul. Le­opol­da Staf­fa 2)
 • Owoce & Warzywa (ul. Kasprowicza 81)

Żo­li­borz:

 • Le Lo­cal (Plac Wil­so­na 4 lok 107)
 • Dę­bo­wy Dym (ul. Ry­dy­gie­ra 18)
 • Pie­kar­nia Pi­woń­scy (ul. Sło­wac­kie­go 45 lok 23)
 • War­szaw­ski cy­mes (ul. Ka­li­ny Ję­dru­sik 6)
 • Owoce & Warzywa (ul. Słowackiego 24)
 • 4 Pory Sąsiedzki Warzywniak (ul. Rydygiera 12)

Wo­la:

 • Osa Sport (ul. Gór­czew­ska 27/35)
 • Przy­sta­nek Sma­ków (ul. So­wiń­skie­go 25 U10)
 • Pie­kar­nia So­pli­co­wo (ul. So­wiń­skie­go 53 lok U4)

Be­mo­wo:

 • 4 Pory Sąsiedzki Warzywniak (ul. Pełczyńskiego 16)

Pra­ga:

 • Skle­py Ru­­ko­­la (ul. Re­ch­nie­w­skie­­go 13/U2, ul. Go­cław­ska 9/U8)
 • Dębowy Dym (ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44)
 • Owoce & Warzywa (ul. Obrońców 37)
 • Piekarnia Aromat (ul. Jagiellońska 36)

Ur­sus:

 • De­li­ka­te­sy Mię­sne – Grot (ul. Sko­ro­szew­ska 1)

Wa­wer:

 • Pie­kar­nia So­pli­co­wo (ul. Bro­now­ska 4 lok 3)

Ło­mian­ki:

 • Pie­kar­nia Pi­woń­scy (ul. War­szaw­ska 88)

Legionowo:

 • Warzywniak U Smakosza (ul. Siwińskiego 2)

Ponadto kremy BASIA BASIA znajdziecie w sklepach sieci Rossmann, Carrefour (dział Zdrowej Żywności i Kuchnie Świata) oraz Super-Pharm.

In­ter­net:

www.medpak.com.pl

www.po­le­na­sto­le.pl

www.urba­nve­gan.pl

www.osasport.pl

www.delikatesyzdrowo.pl

www.zdro­wa­sza­fa.pl

www.sloneczko-sklep24.pl

www.naturopatia-sanatum.p

www.bee.pl

www.sklep.produktyztradycja.pl

www.rossmann.pl

www.superpharm.pl

www.delio.com.pl

Je­śli znasz faj­ny sklep w Two­jej oko­li­cy, pro­szę po­daj nam je­go na­mia­ry ☺